00-538 WARSZAWA, ul. Wilcza 9  tel. 22 628 86 43 lub 797 492 433

 

WITAMY 

 

na stronie 

 

Bursy studenckiej 

 

PRZYTULISKO!

 

 

 

BURSĘ

 

prowadzą

 

Siostry Franciszkanki

 

od Cierpiących.

 

 

  

BURSA

 

znajduje się 

 

w ŚRÓDMIEŚCIU

 

niedaleko

 

PLACU TRZECH KRZYŻY.

 

 

 

 

 

Bursa mieści się

 

w budynku dawnej 

 

szkoły pielęgniarskiej.

Sprawy organizacyjne

     1.  Wspólnotę Bursy tworzą studentki i siostry. Wspólnotę budujemy w oparciu o wartości chrześcijańskie i nauczanie Kościoła Katolickiego. Pamiętamy o wzajemnej życzliwości i pomocy.

  1. Placówka jest otwarta przez cały rok wyjątkiem przerwy Bożonarodzeniowej i Wielkanocnej.
  2. Opłata za pobyt w bursie zawiera opłatę za: zakwaterowanie w pokoju, media, korzystanie z pomieszczeń wspólnych i Internetu.
  3. Opłaty za pobyt dokonujemy do 10-ego każdego miesiąca.
  4. Za nie dokonanie opłaty w terminie osoba jest zobowiązana do wpłaty 10% odsetek  za każdy dzień zwłoki.
  5. Wysokość opłat jest ustalana na początku roku akademickiego, jednak może się zmienić w ciągu jego trwania.
  6. Każdy rozpoczęty miesiąc jest opłacany w całości. Nieobecności krótsze lub dłuższe nie dają prawa do zmniejszenia opłat.
  7. W przypadku potrzeby opuszczenia bursy w ciągu roku, studentka powiadamia o tym dyrekcję Bursy z 14 dniowym wyprzedzeniem.
  8. Przed wyprowadzeniem się z placówki mieszkanka powinna: sprzątnąć pokój, lodówkę, opróżnić zamrażarkę i zdać powierzone jej wyposażenie u Siostry Kierownik placówki.

 

Opłaty:

 

Pokój 2-osobowy - 550 zł

Pokój 3-osobowy – 500 zł

Pokój 1-osobowy – 750 zł

Studenci zaoczni – 45 zł/ doba; powyżej 3 dni – 40 zł/doba

 

Wpłat dokonuje się na konto Bursy do 10 dnia każdego miesiąca.

Bursa Studencka „Przytulisko”
ul. Wilcza 9, 00-538 Warszawa

Konto bankowe PKO BP SA:

84 1020 1156 0000 7602 0070 3694