00-538 WARSZAWA, ul. Wilcza 9  tel. 22 628 86 43 lub 797 492 433

 

WITAMY 

 

na stronie 

 

Bursy studenckiej 

 

PRZYTULISKO!

 

 

 

BURSĘ

 

prowadzą

 

Siostry Franciszkanki

 

od Cierpiących.

 

 

  

BURSA

 

znajduje się 

 

w ŚRÓDMIEŚCIU

 

niedaleko

 

PLACU TRZECH KRZYŻY.

 

 

 

 

 

Bursa mieści się

 

w budynku dawnej 

 

szkoły pielęgniarskiej.

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Na zbliżające się Święta Wielkanocne życzymy,
aby rado
ść Zmartwychwstałego Jezusa  wlewała
w nasze serca mi
łość  i  nadzieję.

Niech blask z pustego grobu rozświetla wszystko
co ciemne i trudne w naszej codzienno
ści,
a to co dobre i  pi
ękne  niech  pomnaża  swoją  łaską.

                                                                 Życzą  siostry